čtvrtek 31. března 2005

sobota 26. března 2005

Bond ... James Bond

Najde se celkem dost lidí, kteří agentem Jejího Veličenstva opvrhují. Jako důvod nejčastěji uvádějí jeho za vlasy přitaženou dokonalost a nezničitelnost. Jako člověk, který ví o Bondovi kdeco, mohu zodpovědně (se škodolibou radostí) prohlásit, že ony důvody jsou poněkud povrchnější. Muži mu závidí jeho schopnost dostat do pelechu ženu bez většího úsilí. A ženy nemohou přenést přes srdce právě to "bez většího úsilí" ...

sobota 19. března 2005

Fairbairn - Sykes

Stal jsem se vlastníkem klasického otvíráku na krky... Tedy - tento nástroj pro mne samozřejmě má pouze sběratelskou hodnotu, k jeho použití nedojde. Už proto, že si jej cením moc na to, abych z něj případným použitím udělal "doličný předmět"...