sobota 26. března 2005

Bond ... James Bond

Najde se celkem dost lidí, kteří agentem Jejího Veličenstva opvrhují. Jako důvod nejčastěji uvádějí jeho za vlasy přitaženou dokonalost a nezničitelnost. Jako člověk, který ví o Bondovi kdeco, mohu zodpovědně (se škodolibou radostí) prohlásit, že ony důvody jsou poněkud povrchnější. Muži mu závidí jeho schopnost dostat do pelechu ženu bez většího úsilí. A ženy nemohou přenést přes srdce právě to "bez většího úsilí" ...

sobota 19. března 2005

Fairbairn - Sykes

Stal jsem se vlastníkem klasického otvíráku na krky... Tedy - tento nástroj pro mne samozřejmě má pouze sběratelskou hodnotu, k jeho použití nedojde. Už proto, že si jej cením moc na to, abych z něj případným použitím udělal "doličný předmět"...