čtvrtek 10. května 2012

Hybaj do biografu holomci!

Zahlédl jsem dneska ráno v deníku Metro titulek, který pravil, že lidi sice do kina chodí, ale mohlo by to být i mnohem lepší. V úvaze nad příčinami se autorovi myšlenky rozběhly různými směry a o ten, nad kterým si zadumaně promnu koleno já, se otřel jen dvěma slovy: Nezajímavé tituly...

středa 9. května 2012

Centurion Mk.11 LR

Bylo ráno 1.června 1968. Obyvatelé lesů v okolí Lüneburgu se do nového, tentokrát v tomto kraji až nezvykle slunečného dne, probouzeli pomalu. Klid a ticho narušovalo jen šumění větru ve větvích stromů a jemné zurčení potůčku vesele poskakujícího přes kamení na dně strouhy. Pohodovou atmosféru dotvářelo občasné zaštěbetání ptactva vysoko v korunách. Jediným zvukem, který sem nepatřil se tak o chvíli později stalo vzdálené hučení. Jak se zvuk blížil, změnil se v řev silného motoru doprovázený těžkým kovovým lomozem. Pokud by snad přihlížející o jejich původu nějak pochyboval, veškeré pochybnosti byly by zahnány přesně v momentě, kdy se z hvozdu na protější straně potoka vyloupla silueta stejně zlověstná, jako zvuky, které ji provázely. V okolí právě probíhalo vojenské cvičení a tím, kdo tak neurvale narušil romantiku klidného rána, byl tank Centurion Mk.11, jehož posádka po střetu se silami agresora takticky mění palebnou pozici a chystá se dál vést boj na zdrženou...