středa 6. února 2013

Pink Panther

Britská Special Air Service má ve využívání lehkých terénních vozidel k plnění svých úkolů tradici dlouhou, sahající až do roku 1941, kdy v pouštích severní Afriky nejdříve společně s jednotkami LRDG, později samostatně útočili její vojáci na cíle hluboko v týlu německého Afrika Korpsu.